Onderwater wier
Wier
Frisse smakelijke Kelp (zeewier) noodle salade
KelpNoodle 6e.jpg
« »
Zeewier ook ingezet worden als dierenvoeding, bij de productie van alternatieve energie, als meststof, of bij de zuivering van water:


DIEREN

Ook dieren kunnen hun gezonde voordeel uit zeewier haalt. Zeewier wordt, wanneer voorhanden, gegeten door:
  • koeien,
  • paarden,
  • varkens,
  • geiten en zelfs wilde diersoorten zoals
  • herten,
  • konijnen,
  • poolvossen en
  • ijsberen.


Merla Agribusiness
 verkoopt producten met algen en zeewier in diervoeders

Met name voor koeien, varkens en paarden zijn er interessante oplossingen ter verbetering van de gezondheid en/of vruchtbaarheid.

HONDEN:
Hondenfokkers gebruiken een speciaal mengsel van kelp, brandnetels en gemalen amandelen als een prima werkend natuurlijk middel om de vruchtbaarheid van hun honden te verbeteren. Dierenartsen gebruiken bruin zeewier, en de extracten die hiervan gemaakt worden, om bij honden en katten de steeds vaker voorkomende aandoeningen als artritis, lymfomen en hyperthyreoïdie, te behandelen. Door het simpelweg aan de voeding toe te voegen, bevorderen deze wierextracten hun complete gezondheid en wordt hun vacht mooier en gezonder. En geen zin om de tanden van uw viervoeter te flossen of te poetsen? Digitale dierenarts Erik Luijerink schrijft:  Zeewier zou de vorming van tandplak voorkomen en bestaand tandplak oplossen. Het is een natuurlijk product, dus kwaad kan het in elk geval niet. 
Er zijn diverse poeders op de markt die over het eten van de hond gestrooid kunnen worden:

Tandplak
Het begon allemaal in de jaren 70 van de vorige eeuw. Een Zweedse tandarts had een patiënt die altijd last had van tandplak en tandsteen op zijn gebit. En opeens was deze verdwenen. De tandarts besloot te onderzoeken hoe dit gekomen was. Het bleek te maken te hebben met een verandering in het dieet van de patiënt, die een bepaald type zeewier was gaan eten. Het betrof knotswier (Ascophyllum nodosum).
Door omstandigheden is er in eerste instantie met deze bevinding weinig gedaan. Tot een vergelijkbaar scenario werd ontdekt bij een hond in het noorden van Zweden. De dierenartsen hebben toen een aantal studies en experimenten geïnstigeerd, met als conclusie:

Ascophyllum nodosum heeft een effect op de bacteriën in de mond

die slechte adem, plak, tandsteen en bloedend tandvlees veroorzaken. 

Na uitvoerig testen is er in 2001 een capsule op de markt gebracht. En vanwege het grote succes van dit natuurlijke middel is er nu ook een versie voor honden beschikbaar. 

Bron en meer informatie: Plaque Off


Duiven

In de duivenwereld wordt zeewier gebruikt als aanvulling op de voeding.
 

Vis

In de baaien van Ierland worden zeewieren verbouwd als voeding voor kweekzalm die in bassins wordt gekweekt. In kweekvis zitten vaak veel kunstmatige stoffen die met de voeding binnen komen. Zeewier is een heel goed en duurzaam alternatief. Uit onderzoek blijkt dat vis sneller groeit en een zwaarder gewicht ontwikkelt bij een voeding die bestaat uit een combinatie van macroalgen, vismeel en visolie. Verder is er minder voer nodig om een hoger gewicht te produceren. Een mooi project waarin principe dit wordt toegepast is gesitueerd in Spanje. Kok Dan Barber is zo enthousiast over het project dat hij verliefd werd op vis :
 
Ted Logo  
 

 

ALTERNATIEVE ENERGIE

Wereldwijd wordt gezocht naar duurzame bronnen die kunnen voorzien in onze behoefte aan energie. Algen kunnen een belangrijke bijdrage leveren. 

Macro-algen (ofwel zeewier)

Met name de macro-algen (zeewier) bieden mogelijkheden:
ze stellen weinig eisen aan groeiomstandigheden en de potentiële opbrengst per hectare is veel hoger dan die van traditionele energiegewassen zoals koolzaad of palmolie. Algen bestaan voor de helft uit olieachtige stoffen waaruit biodiesel kan worden gewonnen en voor de rest uit eiwitten die kunnen worden gebruikt als grondstoffen voor voedingsmiddelen. Wageningen Universiteit en onderzoekinstituut Wetsus doen samen met het bedrijfsleven onderzoek naar mogelijkheden om algen als energiebron te exploiteren. In het rapport Bio-Offshore staat dat een zeewierakker van 5.000 km² 10 procent van alle Nederlandse huishoudens kan voorzien van energie. 

Micro-algen

Wat betref micro-algen zijn de perspectieven minder positief:
de huidige productie van olie/diesel uit micro-algen is energie-negatief. Oftewel het kost meer aan energie dan het oplevert. Bovendien verbruikt het proces heel veel water, 3,000 m³ per ton olie.

2040

In de visie voor 2040 vindt in het door Nederland beheerde deel van de Noordzee (ca. 57.000 km2) grootschalige teelt van zeewieren plaats op een areaal van 5.000 km2 (minder dan 10 % van het totaal). Deze teelt is merendeels geïntegreerd met offshore windturbineparken en vindt daarnaast plaats in drijvende productiefaciliteiten. Ook de teelt van vis en schelpdieren kan hierin worden geïntegreerd.
Door gebruik te maken van gelaagde productiesystemen wordt het benodigde oppervlak beperkt en de beheersbaarheid vergroot en is de inpassing in andere vormen van zeegebruik mogelijk gemaakt. In potentie kunnen de zeewierteeltsystemen tevens bijdragen aan versterking van de biodiversiteit door een functie als kraamkamer voor jonge vis t.b.v. het herstel van natuurlijke visbestanden en als aanhechtingsplaats voor schelpdieren.

 Voor meer informatie verwijzen we graag naar: Seaweed Biorefinery
 
En voor de laatste ontwikkelingen lees het nieuwsbericht dat oa in de Volkskrant werd gepubliceerd (26 oktober 2015)
 
*** ZEEWIER IS DE ENERGIEBRON VAN DE TOEKOMST ***


MESTSTOF

Zeewier, rijk aan kaliumcarbonaat, kaliumchloride en spoormineralen, is van onschatbare waarde als een vochtbehoudende meststof in je tuin. Vele deskundige tuiniers gebruiken het, aangezien het een meststof en bio stimulans is zonder onkruid of ziekte dragende sporen. Aan het eind van de 19e eeuw werd zeewier gedroogd en als meststof verkocht aan tabak boeren om hun oogsten te vergroten en om schimmels, insecten en virussen te weren. Nadat je van zeewier in je bad hebt genoten, gooi dan de rest altijd op je composthoop.


WATERZUIVERING

Aquariumliefhebbers haten algen, maar het waterschap zou er in de toekomst wel eens verliefd op kunnen worden! Algen groeien namelijk snel, halen meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, uit het afvalwater en hebben kooldioxide nodig om te kunnen groeien. Bovendien kunnen algen worden gebruikt als grondstof voor veevoer of voor de productie van biodiesel. Algen zijn dus een ‘prima potentiële partner’ voor het waterschap. In februari 2009 startte waterschap Aa en Maas samen met Maris Projects BV uit Schijndel het onderzoek naar de kweek van (en waterzuivering met) algen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Treurenburg in 's-Hertogenbosch. In een voormalige sliblagune met een oppervlakte van ongeveer tienduizend vierkante meter werd de algenkweekvijver aangelegd.

Effluent, gereinigd afvalwater, stroomt geleidelijk door een open reactor waarin de algen kunnen groeien en stikstof, fosfaat en kooldioxide opnemen. Tegelijkertijd wordt daarmee het effluent nog verdergaand gezuiverd en kan met een hogere kwaliteit op het oppervlaktewater worden geloosd. Doel van deze opmerkelijke ‘kweekvijver’ is te onderzoeken in welke mate algen het gereinigde afvalwater nog verder kunnen zuiveren. Daarnaast kunnen algen de kooldioxide-uitstoot van deze installatie verlagen door uitlaatgassen van gasmotoren deels te reinigen. Ook kunnen er wellicht waardevolle restproducten (zoals biodiesel) worden gewonnen uit de algenmassa. Al met al een bijzonder onderzoek pilot met hoge ambities.