Zeewier in de Oosterschelde
CIMG2572.JPG
Sea Crunchy hart Valentijnsdag.jpg
Laminaria wortel gerecht
Frisse smakelijke Kelp (zeewier) noodle salade
KelpNoodle 6e.jpg
« »
De onderstaande wieren zijn in Nederland aangetroffen. In totaal zo'n 250, waarvan 170 geclassificeerd worden als zijnde 'inheems'. De informatie is gebaseerd op het boek Flora van de Nederlandse zeewieren dat dateert uit 1983. De gegevens kunnen dus achterhaald zijn maar geven in ieder geval een overzicht van hoe het ooit geweest is. Het is de bedoeling dat er binnenkort wordt aangevangen met een courantere versie van de flora (Universiteit Leiden). In 2022 werd het roodwier rendiergeweiwier (Osmundea) aangetroffen in Nederlandse wateren. Dit is een zgn klimmatopschuiver: met het warmer wordende zeewater verschuift het wier verder naar het noorden. 
 
DIVISIE ORDE FAMILIE Taxon-groep (officiële naam) Taxon (synoniem) Soort (officiële naam) Soort (synoniem)  
               

CHLOROPHYTA (groenwieren)

PRASIOLALES PRASIOLACEAE PRASIOLA   stipitata, Prasiola    
               
  ULOTRICHALES ULOTRICHACEAE EUGOMONTIA   sacculata, Eugomontia    
               
      ULOTHRIX   flacca, Ulothrix    
          palusalsa, Ulothrix    
          speciosa, Ulothrix    
               
      UROSPORA   bangioides, Urospora   ACROSIPHONIALES
          neglecta, Urospora    
          penicilliformis, Urospora    
          wormskioldii, Urospora    
               
    MONOSTROMATACEAE GOMONTIA   polyrhiza, Gomontia    
               
      MONOSTROMA   grevillei, Monostroma    
          oxyspermum, Monostroma    
               
    ACROSIPHONIACEAE SPONGOMORPHA Door sommige auteurs wordt een deel van dit genus tot ACROSIPHONIA (J.Agards) gerekend aeruginosa, Spongomorpha    
          arcta, Spongomorpha     
          centralis, Spongomorpha    
          sonderi, Spongomorpha    
               
  ULVALES CAPSOSIPHONACEAE CAPSOSIPHON   fulvescens, Capsosiphon    
               
    ULVACEAE BLIDINGIA   marginata, Blidingia    
          minima, Blidingia    
               
      ENTEROMORPHA   clathrata, Enteromorpha    
          compressa, Enteromorpha    
          flexuösa, Enteromorpha    
          intestinalis, Enteromorpha  
          linza, Enteromorpha    
          prolifera, Enteromorpha    
          ralfsii, Enteromorpha    
          ramulosa, Enteromorpha    
          torta, Enteromorpha    
               
      PERCURSARIA   percursa, Percursaria    
               
      ULVA   curvata, Ulva    
          lactuca. Ulva    
          pseudocurvata. Ulva 4fi    
          rigida, Ulva    
          scandinavica, Ulva    
               
  CHAETOPHORALES CHAETOPHORACEAE ACROCHAETE   repens, Acrochaete    
          viridis, Acrochaete    
               
      BOLBOCOLEON   piliferum, Bolbocoleon    
               
      PHAEOPHILA   wittrockii. Phaeophila    
      PRINGSHEIMIELLA   scutata, Pringsheimiella    
      PSEUDENDOCLONIUM   submarinum, Pseudendoclonium  
      SYNCORYNE   reinkei, Syncoryne    
               
    CHROOLEPIDACEAE TELLAMIA   intricata, Tellamia    
               
  CLADOPHORALES CLADOPHORACEAE CHAETOMORPHA   aerea, Chaetomorpha    
          capillaris, Chaetomorpha    
          linum, Chaetomorpha    
          melagonium, Chaetomorpha    
               
      CLADOPHORA   albida, Cladophora    
          dalmatica, Cladophora    
          laetevirens, Cladophora    
          liniformis, Cladophora    
          ruchingeri, Cladophora    
          rupestris, Cladophora    
          sericea, Cladophora    
          vadorum, Cladophora    
          vagabunda, Cladophora    
      RHIZOCLONIUM   riparium, Rhizoclonium    
               
  CODIALES BRYOPSIDACEAE BRYOPSIS   hypnoides, Bryopsis    
          plumosa, Bryopsis    
               
    CODIACEAE CODIUM   fragile, Codium    
          tomentosum, Codium    
               

PHAEOPHYTA (bruinwieren)

ECTOCARPALES ECTOCARPACEAE ACINETOSPORA   crinita, Acinetospora    
               
      ECTOCARPUS   fasciculatus, Ectocarpus    
          siliculosus, Ectocarpus confervoides, Ectocarpus
               
      FELDMANNIA   irregularis, Feldmannia    
          simplex, Feldmannia    
               
      GIFFORDIA   granulosa, Giffordia    
          mitchelliae, Giffordia    
          sandriana, Giffordia    
          secunda, Giffordia    
               
      HERPONEMA   velutinum, Herponema    
               
      LAMINARIOCOLAX   tomentosoides, Laminariocolax    
               
      MIKROSYPHAR   polysiphoniae, Mikrosyphar    
          porphyrae, MiKrosyphar    
               
      PILAYELLA   littoralis, Pilayella    
               
      SOROCARPUS   micromorus, Sorocarpus    
               
      SPONGONEMA   tomentosum, Spongonema  
               
      WAERNIELLA   lucifuga, Waerniella    
               
    RALFSIACEAE PSEUDOLITHODERMA   extensum, Pseudolithoderma    
               
      RALFSIA   clavata, Ralfsia    
          verrucosa, Ralfsia    
               
    MYRIONEMATACEAE HECATONEMA        
               
      LEPTONEMATELLA   fasciculata, Leptonematella    
               
      MYRIONEMA   aecidioides, Myrionema    
          corunnae, Myrionema    
          magnusii, Myrionema   ASCOCYCLUS orbicularis
          strangulans, Myrionema    
               
      PROTECTOCARPUS   speciosus, Protectocarpus    
               
      ULONEMA   rhizophorum, Ulonema    
               
    ELACHISTACEAE ELACHISTA   flaccida, Elachista    
          fucicola, Elachista    
          scutulata, Elachista    
          stellaris, Elachista    
               
    CORYNOPHLAEACEAE LEATHESIA   difformis, Leathesia    
               
      MICROCORYNE   ocellata, Microcoryne    
               
      MYRIACTULA   rivulariae, Myriactula    
               
    CHORDARIACEAE CHORDARIA   flagellifbrmis, Chordaria    
               
      EUDESME   virescens, Eudesme    
               
      MESOGLOIA   vermiculata, Mesogloia    
               
    STRIARIACEAE ISTHMOPLEA   sphaerophora, Isthmoplea    
               
    GIRAUDIACEAE GIRAUDIA   sphacelarioides, Giraudia    
               
    POGOTRICHACEAE POGOTRICHUM   filiforme, Pogotrichum    
               
    PUNCTARIACEAE ASPEROCOCCUS   fistulosus, Asperococcus    
               
      LITOSIPHON   laminariae, Litosiphon    
               
      PUNCTARIA   latifolia, Punctaria    
          hiemalis, Punctaria    
          plantaginea, Punctaria    
               
    SCYTOSIPHONACEAE COLPOMENIA   peregrina, Colpomenia    
               
      PETALONIA fascia, Petalonia    
          zosterifolia, Petalonia    
               
      SCYTOSIPHON   lomentaria, Scytosiphon    
               
  DESMARESTIALES DESMARESTIACEAE DESMARESTIA   viridis, Desmarestia    
          aculeata, Desmarestia    
               
  LAMINARIALES CHORDACEAE CHORDA   filum,Chorda    
               
    LAMINARIACEAE LAMINARIA digitata, Laminaria    
          saccharina, Laminaria  
               
      SACCORHIZA   polyschides, Saccorhiza    
               
    ALARIACEAE ALARIA   esculenta, Alaria    
               
  SPHACELARIALES SPHACELARIACEAE SPHACELARIA   cirrosa, Sphacelaria    
          nana, Sphacelaria    
          plumigera, Sphacelaria    
          plumula, Sphacelaria    
          radicans, Sphacelaria    
          rigidula, Sphacelaria    
               
    CLADOSTEPHACEAE CLADOSTEPHUS   spongiosus, Cladostephus    
               
  DICTYOTALES DICTYOTACEAE DICTYOPTERIS   membranacea, Dictyopteris    
               
      DICTYOTA   dichotoma, Dictyota    
               
      TAONIA   atomaria, Taonia    
               
  FUCALES FUCACEAE ASCOPHYLLUM   nodosum, Ascophyllum  
               
      FUCUS ceranoides, Fucus    
          serratus, Fucus    
          spiralis, Fucus    
          vesiculosus, Fucus  
               
      PELVETIA   canaliculata, Pelvetia    
               
    HIMANTHALIACEAE HIMANTHALIA elongata, Himanthalia  
               
    CYSTOSEIRACEAE BIFURCARIA   bifurcata, Bifurcaria    
               
      CYSTOSEIRA baccata, Cystoseira    
          foeniculacea, Cystoseira    
          nodicaulis, Cystoseira    
          tamariscifolia, Cystoseira    
               
      HALIDRY   siliquosa, Halidrys    
               
    SARGASSACEAE SARGASSUM   muticum, Sargassum    
               

RHODOPHYTA roodwieren

PORPHYRIDIALES GONIOTRICHACEAE ASTEROCYTIS   ramosa, Asterocytis    
               
      GONIOTRICHUM   alsidii, Goniotrichum    
               
  BANGIALES ERYTHROPELTIDACEAE ERYTHROCLADIA   irregularis, Erythrocladia    
               
      ERYTHROTRICHIA   boryana, Erythrotrichia    
          carnea, Erythrotrichia    
               
    BANGIACEAE BANGIA   atropurpurea, Bangia    
               
      PORPHYRA leucosticta, Porphyra    
          linearis, Porphyra    
          purpurea, Porphyra    
          umbilicalis, Porphyra    
               
  NEMALIALES ACROCHAETIACEAE ACROCHAETIUM   botryocarpum, Acrochaetium    
          dasyae, Acrochaetium    
          daviesii, Acrochaetium    
          nemalionis, Acrochaetium    
          savianum, Acrochaetium    
               
      AUDOUINELLA   membranacea, Audouinella    
               
      CHROMASTRUM   alariae, Chromastrum    
          densum, Chromastrum    
          hallandicum, Chromastrum  
          humile, Chromastrum    
          microfilum, Chromastrum  
          polyblastum, Chromastrum  
          rhipidandrum, Chromastrum    
          secundatum, Chromastrum    
               
      RHODOCHORTON   floridulum, Rhodochorton  
          purpureum, Rhodochorton    
               
    GELIDIACEAE GELIDIUM   latifolium, Gelidium    
          pusillum, Gelidium    
               
    HELMINTHOCLADIACEAE NEMALION   helminthoides, Nemalion    
               
    BONNEMAISONIACEAE ASPARAGOPSIS   armata, Asparagopsis     
               
      BONNEMAISONIA   hamifera, Bonnemaisonia    
               
  GIGARTINALES POLYIDEACEAE POLYIDES   rotundus, Polyides    
               
    RHABDONIACEAE CATENELLA   caespitosa, Catenella    
               
    RHODOPHYLLIDACEAE CALLIBLEPHARIS        
               
      CYSTOCLONIUM    purpureum, Cystoclonium    
               
      RHODOPHYLLIS   divaricata, Rhodophyllis    
               
    PLOCAMIACEAE PLOCAMIUM   cartilagineum, Plocamium    
               
    GRACILARIACEAE GRACILARIA   verrucosa, Gracilaria    
               
    PHYLLOPHORACEAE AHNFELTIA   plicata, Ahnfeltia    
               
      PHYLLOPHORA   pseudoceranoides, Phyllophora    
               
    GIGARTINACEAE CHONDRUS   crispus, Chondrus    
               
      GIGARTINA   stellata, Gigartina    
          acicularis, Gigartina    
          pistillata, Gigartina    
          teedii, Gigartina    
               
  CRYPTONEMIALES CORALLINACEAE CORALLINA   elongata, Corallina    
          granifera, Corallina    
          officinalis, Corallina    
               
      DERMATOLITHON   pustulatum, Dermatolithon    
               
      FOSLIELLA   lejolisii, Fosliella    
          minutula, Fosliella    
               
      JANIA   rubens, Jania    
               
      MELOBESIA   membranacea, Melobesia    
               
      MESOPHYLLUM   lichenoides, Mesophyllum    
               
      PHYMATOLITHON   calcareum, Phymatolithon    
          lenormandii, Phymatolithon   
               
    DUMONTIACEAE

DUMONTIA

  Contorta, Dumontia    
               
    CRYPTONEMIACEAE GRATELOUPIA   filicina, Grateloupia    
               
    GLOIOSIFHONIACEAE GLOIOSIPHONIA   capillaris, Gloiosiphonia    
               
    PEYSSONNELIACEAE PEYSSONNELIA   atropurpurea, Peyssonnelia    
          dubyi, Peyssonnelia    
               
      RHODOPHYSEMA   elegans, Rhodophysema    
               
    HILDENBRANDIACEAE HILDENBRANDIA   rubra, Hildenbrandia    
               
  PALMARIALES PALMARIACEAE PALMARIA   palmata, Palmaria    
               
  RHODYMENIALES CHAMPIACEAE CHYLOCLADIA   verticillata, Chylocladia    
               
      GASTROCLONIUM   ovatum, Gastroclonium    
               
      LOMENTARIA   articulata, Lomentaria    
          clavellosa, Lomentaria    
               
    RHODYMENIACEAE RHODYMENIA   pseudopalmata, Rhodymenia    
               
  CERAMIALES CERAMIACEAE ANTITHAMNION   cruciatum, Antithamnion    
          plumula, Antithamnion     
          spirographidis, Antithamnion ANTITHAMNIONELLA sarniensis
          tenuissimum, Antithamnion    
               
      CALLITHAMNION AGLAOTHAMNION (1 kern per cel) byssoides, Callithamnion    
          corymbosum, Callithamnion   
          granulatum, Callithamnion    
          hookeri, Callithamnion    
          roseum, Callithamnion    
          tetragonum, Callithamnion    
          tetricum, Callithamnion    
               
      CERAMIUM   arborescens, Ceramium     
          areschougii, Ceramium     
          ciliatum, Ceramium    
          cimbricum, Ceramium    
          deslongchampsii, Ceramium  
          diaphanum, Ceramium    
          echionotum, Ceramium    
          flabelligerum, Ceramium    
          fruticulosum, Ceramium    
          recissum, Ceramium    
          rubrum, Ceramium    
          tenuissimum, Ceramium    
               
      COMPSOTHAMNION   thuyoides, Compsothamnion    
               
      CORYNOSPORA   pedicellata, Corynospora    
               
      GRIFFITHSIA   devoniensis, Griffithsia   corallinoides, Griffithsia 212
          flosculosa, Griffithsia    
          furcellata, Griffithsia   barbata, Griffithsia
               
      HALURUS   equisetifolius, Halurus    
               
      PLUMARIA   elegans, Plumaria    
               
      PTILOTA   plumosa, Ptilota    
               
      SPERMOTHAMNION   repens, Spermothamnion    
               
      SPYRIDIA   filamentosa, Spyridia    
               
    DELESSERIACEAE  ACROSORIUM   reptans, Acrosorium    
          uncinatum, Acrosorium    
               
      APOGLOSSUM   ruscifolium, Apoglossum    
               
      CRYPTOPLEURA   ramosa, Cryptopleura    
               
      DELESSERIA   sanguinea, Delesseria    
               
      HYPOGLOSSUM   woodwardii, Hypoglossum  
               
      MEMBRANOPTERA   alata, Membranoptera    
               
      NITOPHYLLUM   punctatum , Nitophyllum    
               
    DASYACEAE DASYA   baillouviana, Dasyra    
          hutchinsiae, Dasya    
               
      HETEROSIPHONIA   plumosa, Heterosiphonia    
               
    RHODOMELACEAE BOSTRYCHIA   scorpioides, Bostrychia    
               
      CHONDRIA   dasyphylla, Chondria    
          tenuissima, Chondria    
               
      HALOPITYS   incurvus, Halopitys    
               
      LAURENCIA   hybrida, Laurencia    
          pinnatifida, Laurencia    
               
      POLYSIPHONIA brodiaei, Polysiphonia    
          denudata, Polysiphonia    
          elongata Polysiphonia    
          elongella, Polysiphonia    
          lanosa, Polysiphonia    
          macrocarpa, Polysiphonia    
          nigra, Polysiphonia    
          nigrescens, Polysiphonia  
          urceolata, Polysiphonia    
          violacea, Polysiphonia    
               
      RHODOMELA   lycopodioides, Rhodomela  
          confervoides, Rhodomela