Zeewier in de Oosterschelde
CIMG2572.JPG
Sea Crunchy hart Valentijnsdag.jpg
Laminaria wortel gerecht
Frisse smakelijke Kelp (zeewier) noodle salade
KelpNoodle 6e.jpg
« »

Wat zijn algen?

Algen is de niet-systematische verzamelnaam voor een aantal groepen relatief eenvoudige organismen die aan fotosynthese doen, of wat specifieker, nagenoeg alle organismen die aan fotosynthese doen en niet behoren tot de 'hogere planten' of 'landplanten' (Embryophyta).

Alhoewel algen in het algemeen beschouwd worden als simpele planten, behoren ze tot meer dan één rijk, namelijk de planten en de protista. Algen kunnen zowel eencellige als meercellige organismen zijn en relatief gecompliceerde vormen aannemen zoals zeewier. Algen hebben geen bladeren, wortels, bloemen of andere organische structuren die de hogere planten typeren.
Ze verschillen van andere protista doordat ze meestal foto autotroof zijn, dat wil zeggen in staat zijn om met behulp van licht als energiebron en de opname van anorganische stoffen te kunnen leven. Sommige eencellige soorten zijn geheel afhankelijk van externe energiebronnen en hebben hun fotosynthetische vaardigheid verloren.
 
Er bestaan twee soorten algen:

macroalgen, beter bekend als zeewier, of mariene algen (zie hiervoor de overige pagina's op de site) en

microalgen.

Microalgen

Microalgen worden ook wel fytoplankton genoemd. Plankton is de verzamelnaam voor alle vrij in het water zwevende organismen. Deze groep wordt onderverdeeld in
  • fytoplankton, het plantaardige deel, ofwel micro-algen, en
  • zoö plankton, het dierlijke deel dat zich met fytoplankton (of met ander zoöplankton) voedt.
Microalgen zijn erg kleine plantachtige organismen (ca. 1-50 micrometer groot) die alleen gezien kunnen worden met behulp van een microscoop. In de Noordzee zitten in een liter zeewater tussen de 100 duizend en 100 miljoen planktonalgen! In tegenstelling tot hogere planten, hebben microalgen geen wortel, stam en bladeren. Algen zijn met hun fotosynthese verantwoordelijk voor het leven op aarde: zij produceren ongeveer de helft van de zuurstof die in de atmosfeer aanwezig is en gebruiken tegelijkertijd veel koolstofdioxide om foto autotroof te groeien. Bovendien is het leven in de oceanen, zeeën en meren afhankelijk van microalgen omdat zij het begin van de voedselketen vormen. De studie van de algen is het onderwerp van de fycologie of algologie.
Artis bouwt de microZOO, de eerste dierentuin ter wereld die gewijd is aan onzichtbare natuur met een vitale functie. Ook aan de  (micro)algen zal natuurlijk aandacht besteed worden.
 
Alle algen hebben hun fotosynthetische structuren afgeleid van de blauwalg (ook wel cyanobacteriegenoemd) en produceren zuurstof als bijproduct van fotosynthese. Er wordt geschat dat algen meer dan 50% procent van de zuurstof produceren die voor mensen en andere landdieren ter beschikking staat. De verschillende soorten algen spelen een belangrijke rol in de aquatische ecologie, zij zijn de voedselbasis voor de meeste aquatische voedselketens. In erg grote dichtheden, zogenaamde algenbloei, kunnen algen het water verkleuren en andere levende wezens vergiftigen of verdrijven.
 
De chemische samenstelling van algen is niet constant, maar varieert afhankelijk van de soort en omgevingsfactoren, zoals temperatuur, licht, koolstofdioxide aanvoer, zout en voedingsstoffen. Algen bestaan al meer dan 2 miljard jaar. Men schat dat er zo’n 200.000 – 800.000 soorten algen zijn, waarvan er nog maar zo’n 35.000 soorten bekend zijn. Er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt.

Fycologie of algologie is de wetenschappelijke studie van algen.
Fycologie is een samentrekking van het Griekse 'φύκος' (zeewier) en 'λόγος' (kennis).
Enkele bekendere algensoorten zijn Chlorella en de Bloedregenalg, met een hoog gehalte aan astaxanthine