Nieuws

Carrousel
Carrousel
Carrousel
Carrousel
« »

Natuur - zeewier

Nieuws
17 OKT 2016
Natuur - zeewier

"De belan­grijk­ste doel­stelling van de Verenig­ing Vrien­denkring van De Heiman­shof Hoofddorp is om, in de tra­di­tie van Eli Heimans, het ent­hou­si­asme voor de natuur over te dra­gen op anderen."

Jaar­lijks komen meer dan 5000 kinderen met leerkrachten en oud­ers via het Natuur– en Milieu-educatieprogramma van het NMCX ‚Cen­trum voor Duurza­amheid’ in de tuin om te leren over de natuur. Deze lessen wor­den geor­gan­iseerd door het NMCX. Onze verenig­ing zorgt voor het beheer van de tuin en het hand­haven van een zo groot mogelijke biodiversiteit.

De verenig­ing werkt verder aan inspi­ratie en edu­catie voor jong en oud(er) via een breed scala aan activiteiten door het jaar heen. Een blik op ons jaarpro­gramma geeft een beeld van de dynamiek in onze verenig­ing. Zoals:

Zeewier als voedsel


6 november 
14:30 — 16:00
toegang gratis

De Heimanshof heeft ook andere activiteiten. Kijk maar eens op hun website.
TERUG!