Zeewier in de Oosterschelde
CIMG2572.JPG
Laminaria wortel gerecht
Betonblokken langs de Oosterschelde begroeid met zeewier
CIMG2552.JPG
Frisse smakelijke Kelp (zeewier) noodle salade
KelpNoodle 6e.jpg
StF2017 Voorgerecht met priemwier.jpg
StF2017 hoofdgerecht met viltwier.jpg
Seawead for Health.jpg
« »

Natuur - zeewier

Nieuws
17 OKT 2016
Natuur - zeewier

"De belan­grijk­ste doel­stelling van de Verenig­ing Vrien­denkring van De Heiman­shof Hoofddorp is om, in de tra­di­tie van Eli Heimans, het ent­hou­si­asme voor de natuur over te dra­gen op anderen."

Jaar­lijks komen meer dan 5000 kinderen met leerkrachten en oud­ers via het Natuur– en Milieu-educatieprogramma van het NMCX ‚Cen­trum voor Duurza­amheid’ in de tuin om te leren over de natuur. Deze lessen wor­den geor­gan­iseerd door het NMCX. Onze verenig­ing zorgt voor het beheer van de tuin en het hand­haven van een zo groot mogelijke biodiversiteit.

De verenig­ing werkt verder aan inspi­ratie en edu­catie voor jong en oud(er) via een breed scala aan activiteiten door het jaar heen. Een blik op ons jaarpro­gramma geeft een beeld van de dynamiek in onze verenig­ing. Zoals:

Zeewier als voedsel


6 november 
14:30 — 16:00
toegang gratis

De Heimanshof heeft ook andere activiteiten. Kijk maar eens op hun website.
TERUG!