CIMG2572.JPG
Wier
CIMG2552.JPG
IMG_20170825_094139.jpg
KelpNoodle 6e.jpg
« »

Nederland

Nieuws
08 JUN 2018
Nederland
Nederland en water zijn onlosmakelijk verbonden. Nederland is een delta, en een kwart van het land ligt onder de waterspiegel. Dat houdt een continue strijd in tegen het water en zorgt voor innovatief gebruik van de watermassa.

Vandaag, 8 juni, vinden er 2 bijzondere inauguraties plaats op de HZ University of Applied Sciences in Zeeland:
  • Klaas Timmermans - Lectoraat Aquaculture in Delta Areas : Veel Zeeuwse ondernemers lopen voorop in het telen van algen, wieren, wormen, kreeft en vis. Toch staat de aquacultuur nog maar in de kinderschoenen als je het vergelijkt met de landbouw. De ondernemers in aquacultuur lopen tegen tal van kennisvragen en innovatie-uitdagingen aan. Hoe bijvoorbeeld hun productie te optimaliseren, wat de mogelijkheden zijn om nieuwe soorten te kweken of welke technieken beter zijn. De onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas ondersteunt deze ondernemers met veelal meerjarige praktijkgerichte onderzoeksprojecten.   
  • Tjeerd Bouma - Lectoraat Building with Nature : Klimaatverandering, zeespiegelstijging en natuurrampen zijn onontkoombaar. Vooral delta’s zijn ontvankelijk voor deze fenomenen en daarom speelt kustverdediging een belangrijke rol in deze gebieden. Uit ervaring weten we inmiddels dat natuurlijke oplossingen veerkrachtiger zijn om verstoringen te weerstaan. Hoe kunnen we in de kustverdediging zoveel mogelijk gebruik maken van de natuur, zodat het naast veiligheid ook mogelijkheden biedt voor recreatie? Onderzoeksgroep Building with Nature pakt deze vraagstukken op.
Wij wensen beide heren veel succes. Want ook voor NL zeewier is NL water cruciaal.
TERUG!