Nieuws

Carrousel
Carrousel
Carrousel
Carrousel
« »

Groeiende interesse

Nieuws
08 FEB 2021
Groeiende interesse
Polder Wassenaar is een buitendijkse polder in het noordoosten van Texel. Een smalle dijk scheidt de polder van de Waddenzee: de feitelijke (primaire) waterkering ligt landwaarts. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer. Samen met betrokkenen is een plan ontwikkeld om het zuidelijke deel van de polder tijdelijk te gebruiken voor zeewier-, slib- en kokkelonderzoek en vervolgens in te richten voor zilte natuurontwikkeling.

Stichting Zilte Zones hoopt op een verbeterde inrichting van Polder Wassenaar na recente afronding van een teeltproeven met zeewier in de buitendijkse polder. De stichting zet in op een verbeterde proeflocatie in combinatie met natuurontwikkeling.
TERUG!