Nieuws

Carrousel
Carrousel
Carrousel
Carrousel
« »

Zeewier, oogst van de toekomst

Nieuws
08 JUL 2016
Zeewier, oogst van de toekomst
In het project Noord-Zee-Wier-Keten hebben vijf instituten (MARIN, TNO, Deltares, ECN en DLO) intensief samengewerkt aan een waardeketen van zeewier. De beschikbare expertise van de instituten beslaat de gehele zeewierketen, van productie op offshore locaties tot business cases voor verschillende eindproducten.

Samenwerken blijkt essentieel om de potenties die zeewier biedt te verzilveren. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Er is een gezamenlijk doel voor nodig, complementaire expertises, een wil om samen te werken en de mogelijkheid om tijd te besteden om elkaars taal te leren spreken en je te verdiepen in elkaars kennis. Het samenwerken beperkte zich niet tot de instituten, ook partijen buiten het consortium hebben een essentiële bijdrage aan het eindresultaat geleverd.

Enkele resultaten

  • Zeewier kent teveel afhankelijkheden waar multidisciplinaire kennis voor nodig is; samenwerken is een must.
  • Met zeewier zijn productiesystemen haalbaar van 35 ton droge stof/ha/jr. Dat is veel meer dan met land gebonden teelt wordt gerealiseerd.
  • We hebben de variaties in samenstelling (eiwit, mannitol) door het groeiseizoen gemeten.
  • We hebben zuiver mannitol via raffinage uit zeewier weten te halen.
  • We hebben de verteerbaarheid van zeewier als diervoeder aangetoond.

En enkele aanbevelingen uit het rapport:

  • De marktpotentie van zeewier lijkt onbetwist.
  • Omdat er nu weinig zicht is op de kwaliteit en de veiligheid van het voedsel ontstaat er een behoefte aan duurzaam, gecertificeerd zeewier dat getraceerd kan worden. Aandacht voor voedselveiligheid en het certificeren van zeewier is nodig.
  • Zeewierteelt op volle zee is vooralsnog financieel nog nét niet haalbaar.
  • Tenslotte, maar niet het minst belangrijk, zijn de maatschappelijke aspecten. We moeten ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de veelzijdige toepassingen van zeewier op blijvende maatschappelijke steun kan rekenen. Dat doen we door de maatschappelijke buitenspelregels te kennen en ervoor te zorgen dat duurzaamheid te allen tijde bovenaan staat in de productieketen van zeewier.

Voor het volledige rapport en alle resultaten en aanbevelingen: Wageningen UR

TERUG!